Årsmøde 2022

Referat fra Nordjyske Vinavleres Årsmøde 2022. Lørdag den 19. februar 2022 kl. 10,00 til 14,00 på Lundbæk Landbrugsskole med følgende program:

          1.    Velkomst

Ole bød velkommen til Årsmødet.

          2.    Valg af dirigent

Arne valgt som dirigent.

Erklærede mødet for lovligt indvarslet.

          3.    Arbejdsgruppens beretning for 2021

Sidste år blev Årsmøde og vinskue afholdt på samme tidspunkt. 45 medlemmer.  24 deltagere.

Sidste år var der forslag om indkøb af vinglas til vinskue.

Besluttet at arbejdsgruppen ikke ville forestår arbejdet. Forslår at de enkelte medlemmer selv står for egne glas.

Hjørring Dyrskue vil om rokere pladsen, dvs. at vinmarken skal flytte alle planterne. Arbejdsgruppen vil ikke flytte planter og der bliver ikke lavet nyt.

Susanne og Mikal vil arrangere vingårdsbesøg i Vendsyssel der bliver den 27 august 2022. Nærme vil tilgå.

Har været til formandsmøde i FDV. Man taler stadigvæk om, at man skal lave en lokalgruppe i Nordjylland. Men vi er en erfagruppe.  Hovedsigtet fra FDV er at man skal lave foreningsarbejde for FDV.

FDV savner instruktører til vinfremstilling. Man skal melde sig til FDV, sekretariatet.

Beretningen godkendt.

             4.    Fremlæggelse af regnskab

Jette fremlagde det reviderede regnskab.

Jette er ved at undersøge om der skal betales negative renter.

Konto er ikke en foreningskonto, men knyttes op på den enkelte kasserer.

Forslag til at kassereren belønnes med 2 fl. Vin. Enstemmig vedtaget.

Regnskabet godkendt.

              5. Fastsættelse af kontingent for 2023. Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,-

Debat om, hvor stor vores beholdning skal være.

Vedtaget.

              6.  Valg til arbejdsgruppe. På valg er: Kasserer: Jette Strauss, Kurt Andersen og  Bent Bisgaard.

Bent ønsker ikke genvalg.

Jette og Kurt genvalgt

Per Mangaard valgt til bestyrelsen.

              7.  Indkomne forslag

Åge Langeland har indsendt forslag:

Deltager kan med bringe overskydende materiale til ”markedsplads” i forbindelse med Årsmøde og Vinskue. Kan evt.også tages op på ”madpakkemøde”

Besluttes at det tages op hver gang foreningen holder egne arrangementer, så laver vi det.                     8. Eventuelt

Forespørgsel om hvordan hjemmesiden fungere.

Kurt forespurgte til interesse for afholdelse af klubdage.

Tilkendegivelse af at var en god ide. Forsøges at afholdes i foråret,

Præsentation af nye medlemmer.  Per, Karsten og Ole

Årsmødet afsluttet. Ole takkede for godt møde.

Referent

Poul Tradsborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *