Årsmøde 2023

Referat fra Årsmøde i Nordjyske Vinavler lørdag den 18. februar 2023, på Nordjyllands Landbrugsskole.

 1. Velkomst.

Ole Bød velkommen til årsmøde og var glad for at så mange var mødt op.

 • Valg af dirigent.

Ole Foreslog Poul som Dirigent.  Valgt.

Poul konstaterede årsmøde som lovligt indvarslet og læste dagsordnen op. Ingen bemærkninger til denne.

 • Arbejdsgruppens beretning

Ole orienterede om aktiviteterne i det forløbne år:

 • Medlemsmøde i Ridemandsmølle i foråret 2022 – Godt besøgt og vi forsøger igen i 2023.
 • ”Åbne Vingårde” blev afholdt i Vendsyssel med besøg på 3 vingårde. Der sluttede med frokost og smagsprøver.
 • Vinskuet blev afholdt i Ridemandsmølle. Her var der også god tilslutning, med smagning af mange gode vine.
 • Der har ikke været afholdt formandsmøde i FDV – derfor ingen beretning derfra.
 • ”Åbne vingårde” vil i år blive omkring Nibe den 26. august 2023. Nærmer kommer.

Beretningen godkendt.

 • Fremlæggels af Regnskab for 2022.

Jette fremlagde regnskab for året 2022.

Årets resultat et underskud på kr. 1.431,65. Egenkapital på kr. 11.326,39.

Regnskabet godkendt.

 • Fastsættelse af kontingent for 2024:

Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,- Vedtaget.

 • Valg til arbejdsgruppe

På Valg:

Ole Andersen og Poul Tradsborg. Begge ville modtage genvalg. Genvalgt.

Jette Strauss – kasser posten – ønskede ikke genvalg.

Valgt blev Hanne Bank Kristensen.

 • Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

 • Eventuelt

Der var forespørgsel om man også ville tage mousserende vin med til vinskue. Nej det bliver for meget. Men foreslog at der nedsættes en gruppe til at dele information om mousserende vine.

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet og gav ordet til formanden.

Referent

Poul Tradsborg