Årsmøde 2021

Referat fra Nordjyske Vinavleres årsmøde og vinskue 2021.

Lørdag den 11. september 2021 kl. 9:00 til 14:00 på Lundbæk Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe:

Da Ole Andersen blev forhindret overtog Poul Tradsborg (ordførerposten)

Der indledtes med 1 min. Minde for Hans Schmidt.

1. Velkomst

Poul bød velkommen til årsmøde

 2. Valg af dirigent

Poul foreslog valg af Ivan som Dirigent. Valg. Dirigenten takkede for valget og erklærede Årsmødet for lovligt. Dagsordenen godkendt.

3. Arbejdsgruppens beretning for 2020

Poul konstaterede, at der udover sidste årsmøde ikke havde været nogen form for aktivitet p.g.a. Corona.

Beretningen godkendt

4. Fremlæggelse af regnskab

Jette fremlagde regnskab for året 2020. Det viste et flot overskud, hvorfor dette årsmøde også var gratis.

Regnskabet godkendt

 5. Fastsættelse af kontingent for 2022. Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,-.

Godkendt

6. Valg til arbejdsgruppe.

 På valg er: Poul Tradsborg Ole Andersen. Bege var villig til genvalg.

Genvalgt.

 7. indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 8. Eventuelt.

Fremvisning af vingårde:
Hjørringgruppen vil lave en fremvisning i august 2022. Nærmere kommer.

Erfaringer med fugleskræmsler drøftedes.

Forslag om at vi indkøber x antal glas til vinskuet. Poul forhører ved Jørgen Madsen om evt. pris. Derefter tages det op i bestyrelsen.

Referent

Poul Tradsborg